Rollladenschränke

(13)
BI-YETBDH08071S
BI-YETBDH08071S - 1 BI-YETBDH08071S - 2 BI-YETBDH08071S - 3 BI-YETBDH08071S - 4
Rollladenschrank Essentials 2 OH - BI-YETBDH08071S
Rollladenschrank Essentials 2 OH
 • B / H / T: 80cm / 71 - 73cm / 47cm
 • Ordnerhöhen: 2 Ordnerhöhen
 • Schloss: abschließbar
259,66 € 309,00 €
BI-YETB10194S
BI-YETB10194S - 1 BI-YETB10194S - 2 BI-YETB10194S - 3 BI-YETB10194S - 4 BI-YETB10194S - 5 BI-YETB10194S - 6
Rollladenschrank Essentials 5 OH - BI-YETB10194S
Rollladenschrank Essentials 5 OH
 • B / H / T: 100cm / 197 - 199cm / 47cm
 • Ordnerhöhen: 5 Ordnerhöhen
 • Schloss: abschließbar
370,59 € 441,00 €
BI-YETB10153S
BI-YETB10153S - 1 BI-YETB10153S - 2 BI-YETB10153S - 3 BI-YETB10153S - 4
Rollladenschrank Essentials 4 OH - BI-YETB10153S
Rollladenschrank Essentials 4 OH
 • B / H / T: 100cm / 157 - 159cm / 47cm
 • Ordnerhöhen: 4 Ordnerhöhen
 • Schloss: abschließbar
368,91 € 439,00 €
BI-YETB10122S
BI-YETB10122S - 1 BI-YETB10122S - 2 BI-YETB10122S - 3 BI-YETB10122S - 4
Rollladenschrank Essentials 3 OH - BI-YETB10122S
Rollladenschrank Essentials 3 OH
 • B / H / T: 100cm / 127 - 129cm / 47cm
 • Ordnerhöhen: 3 Ordnerhöhen
 • Schloss: abschließbar
335,29 € 399,00 €
BI-YETB10111S
BI-YETB10111S - 1 BI-YETB10111S - 2 BI-YETB10111S - 3 BI-YETB10111S - 4
Rollladenschrank Essentials 2 OH - BI-YETB10111S
Rollladenschrank Essentials 2 OH
 • B / H / T: 100cm / 107 - 109cm / 47cm
 • Ordnerhöhen: 2 Ordnerhöhen
 • Schloss: abschließbar
301,68 € 359,00 €
BI-YETB10101S
BI-YETB10101S - 1 BI-YETB10101S - 2 BI-YETB10101S - 3 BI-YETB10101S - 4 BI-YETB10101S - 5 BI-YETB10101S - 6
Rollladenschrank Essentials 2 OH - BI-YETB10101S
Rollladenschrank Essentials 2 OH
 • B / H / T: 100cm / 100 - 102cm / 47cm
 • Ordnerhöhen: 2 Ordnerhöhen
 • Schloss: abschließbar
274,79 € 327,00 €
BI-YETBDH10071S
BI-YETBDH10071S - 1 BI-YETBDH10071S - 2 BI-YETBDH10071S - 3 BI-YETBDH10071S - 4
Rollladenschrank Essentials 2 OH - BI-YETBDH10071S
Rollladenschrank Essentials 2 OH
 • B / H / T: 100cm / 71 - 73cm / 47cm
 • Ordnerhöhen: 2 Ordnerhöhen
 • Schloss: abschließbar
284,87 € 339,00 €
BI-YETB08194S
BI-YETB08194S - 1 BI-YETB08194S - 2 BI-YETB08194S - 3 BI-YETB08194S - 4
Rollladenschrank Essentials 5 OH - BI-YETB08194S
Rollladenschrank Essentials 5 OH
 • B / H / T: 80cm / 197 - 199cm / 47cm
 • Ordnerhöhen: 5 Ordnerhöhen
 • Schloss: abschließbar
377,31 € 449,00 €
BI-YETB08153S
BI-YETB08153S - 1 BI-YETB08153S - 2 BI-YETB08153S - 3 BI-YETB08153S - 4
Rollladenschrank Essentials 4 OH - BI-YETB08153S
Rollladenschrank Essentials 4 OH
 • B / H / T: 80cm / 157 - 159cm / 47cm
 • Ordnerhöhen: 4 Ordnerhöhen
 • Schloss: abschließbar
335,29 € 399,00 €
BI-YETB08122S
BI-YETB08122S - 1 BI-YETB08122S - 2 BI-YETB08122S - 3 BI-YETB08122S - 4
Rollladenschrank Essentials 3 OH - BI-YETB08122S
Rollladenschrank Essentials 3 OH
 • B / H / T: 80cm / 127 - 129cm / 47cm
 • Ordnerhöhen: 3 Ordnerhöhen
 • Schloss: abschließbar
301,68 € 359,00 €
BI-YETB08111S
BI-YETB08111S - 1 BI-YETB08111S - 2 BI-YETB08111S - 3 BI-YETB08111S - 4
Rollladenschrank Essentials 2 OH - BI-YETB08111S
Rollladenschrank Essentials 2 OH
 • B / H / T: 80cm / 107 - 109cm / 47cm
 • Ordnerhöhen: 2 Ordnerhöhen
 • Schloss: abschließbar
276,47 € 329,00 €
BI-YETB08101S
BI-YETB08101S - 1 BI-YETB08101S - 2 BI-YETB08101S - 3 BI-YETB08101S - 4
Rollladenschrank Essentials 2 OH - BI-YETB08101S
Rollladenschrank Essentials 2 OH
 • B / H / T: 80cm / 100 - 102cm / 47cm
 • Ordnerhöhen: 2 Ordnerhöhen
 • Schloss: abschließbar
268,07 € 319,00 €
BI-YETB10225S
BI-YETB10225S - 1 BI-YETB10225S - 2 BI-YETB10225S - 3 BI-YETB10225S - 4
Rollladenschrank Essentials 6 OH - BI-YETB10225S
Rollladenschrank Essentials 6 OH
 • B / H / T: 100cm / 227 - 229cm / 47cm
 • Ordnerhöhen: 6 Ordnerhöhen
 • Schloss: abschließbar
587,39 € 699,00 €

lädt...