Hängeregistraturschrank

(10)
BI-YESF0807
BI-YESF0807 - 1 BI-YESF0807 - 2 BI-YESF0807 - 3 BI-YESF0807 - 4 BI-YESF0807 - 5 BI-YESF0807 - 6
Hängeregistraturschrank Essentials - BI-YESF0807
Hängeregistraturschrank Essentials
 • B / H / T: 80cm / 69 - 71cm / 47cm
 • Schübe: 2 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
336,97 € 401,00 €
BI-YESF1012
BI-YESF1012 - 1 BI-YESF1012 - 2 BI-YESF1012 - 3 BI-YESF1012 - 4
Hängeregistraturschrank Essentials - BI-YESF1012
Hängeregistraturschrank Essentials
 • B / H / T: 100cm / 127 - 129cm / 47cm
 • Schübe: 4 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
595,80 € 709,00 €
BI-YESF1010
BI-YESF1010 - 1 BI-YESF1010 - 2 BI-YESF1010 - 3 BI-YESF1010 - 4 BI-YESF1010 - 5
Hängeregistraturschrank Essentials - BI-YESF1010
Hängeregistraturschrank Essentials
 • B / H / T: 100cm / 100 - 102cm / 47cm
 • Schübe: 3 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
511,76 € 609,00 €
BI-YESFDH1007
BI-YESFDH1007 - 1 BI-YESFDH1007 - 2 BI-YESFDH1007 - 3 BI-YESFDH1007 - 4
Hängeregistraturschrank Essentials - BI-YESFDH1007
Hängeregistraturschrank Essentials
 • B / H / T: 100cm / 73 - 75cm / 47cm
 • Schübe: 2 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
444,54 € 529,00 €
BI-YESF1007
BI-YESF1007 - 1 BI-YESF1007 - 2 BI-YESF1007 - 3 BI-YESF1007 - 4
Hängeregistraturschrank Essentials - BI-YESF1007
Hängeregistraturschrank Essentials
 • B / H / T: 100cm / 69 - 71cm / 47cm
 • Schübe: 2 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
427,73 € 509,00 €
BI-YESF0813
BI-YESF0813 - 1 BI-YESF0813 - 2 BI-YESF0813 - 3 BI-YESF0813 - 4 BI-YESF0813 - 5 BI-YESF0813 - 6
Hängeregistraturschrank Essentials - BI-YESF0813
Hängeregistraturschrank Essentials
 • B / H / T: 80cm / 130 - 132cm / 47cm
 • Schübe: 4 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
449,58 € 535,00 €
BI-YESF0812
BI-YESF0812 - 1 BI-YESF0812 - 2 BI-YESF0812 - 3 BI-YESF0812 - 4
Hängeregistraturschrank Essentials - BI-YESF0812
Hängeregistraturschrank Essentials
 • B / H / T: 80cm / 127 - 129cm / 47cm
 • Schübe: 4 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
587,39 € 699,00 €
BI-YESF0810
BI-YESF0810 - 1 BI-YESF0810 - 2 BI-YESF0810 - 3 BI-YESF0810 - 4 BI-YESF0810 - 5 BI-YESF0810 - 6
Hängeregistraturschrank Essentials - BI-YESF0810
Hängeregistraturschrank Essentials
 • B / H / T: 80cm / 100 - 102cm / 47cm
 • Schübe: 3 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
374,79 € 446,00 €
BI-YESFDH0807
BI-YESFDH0807 - 1 BI-YESFDH0807 - 2 BI-YESFDH0807 - 3 BI-YESFDH0807 - 4
Hängeregistraturschrank Essentials - BI-YESFDH0807
Hängeregistraturschrank Essentials
 • B / H / T: 80cm / 73 - 75cm / 47cm
 • Schübe: 2 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
436,13 € 519,00 €
BI-YESF1013
BI-YESF1013 - 1 BI-YESF1013 - 2 BI-YESF1013 - 3 BI-YESF1013 - 4
Hängeregistraturschrank Essentials - BI-YESF1013
Hängeregistraturschrank Essentials
 • B / H / T: 100cm / 130 - 132cm / 47cm
 • Schübe: 4 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
621,01 € 739,00 €

lädt...