Kombischränke

(14)
BI-SYCXX02
BI-SYCXX02 - 1 BI-SYCXX02 - 2 BI-SYCXX02 - 3 BI-SYCXX02 - 4 BI-SYCXX02 - 5 BI-SYCXX02 - 6
Hängeregistraturschrank SystemFile 2HR - BI-SYCXX02
Hängeregistraturschrank SystemFile 2HR
 • B / H / T: 80 - 100cm / 69 - 71cm / 47cm
 • Schübe: 2 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
402,52 € 479,00 €
BI-SYCXX24
BI-SYCXX24 - 1 BI-SYCXX24 - 2 BI-SYCXX24 - 3 BI-SYCXX24 - 4 BI-SYCXX24 - 5 BI-SYCXX24 - 6
Kombischrank SystemFile 2F4S - BI-SYCXX24
Kombischrank SystemFile 2F4S
 • B / H / T: 80 - 100cm / 194 - 197cm / 47cm
 • Schübe: 4 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
730,25 € 869,00 €
BI-SYCXX30T3
BI-SYCXX30T3 - 1 BI-SYCXX30T3 - 2 BI-SYCXX30T3 - 3 BI-SYCXX30T3 - 4 BI-SYCXX30T3 - 5 BI-SYCXX30T3 - 6
Kombischrank SystemFile F1F3S - BI-SYCXX30T3
Kombischrank SystemFile F1F3S
 • B / H / T: 80 - 100cm / 179 - 181cm / 47cm
 • Schübe: 3 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
604,20 € 719,00 €
BI-SYCXX30D3
BI-SYCXX30D3 - 1 BI-SYCXX30D3 - 2 BI-SYCXX30D3 - 3 BI-SYCXX30D3 - 4 BI-SYCXX30D3 - 5 BI-SYCXX30D3 - 6
Kombischrank SystemFile FL1F3S - BI-SYCXX30D3
Kombischrank SystemFile FL1F3S
 • B / H / T: 80 - 100cm / 179 - 181cm / 47cm
 • Schübe: 3 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
587,39 € 699,00 €
BI-SYCXX23
BI-SYCXX23 - 1 BI-SYCXX23 - 2 BI-SYCXX23 - 3 BI-SYCXX23 - 4 BI-SYCXX23 - 5 BI-SYCXX23 - 6
Kombischrank SystemFile 2F1F3S - BI-SYCXX23
Kombischrank SystemFile 2F1F3S
 • B / H / T: 80 - 100cm / 179 - 181cm / 47cm
 • Schübe: 3 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
595,80 € 709,00 €
BI-SYCXX5023
BI-SYCXX5023 - 1 BI-SYCXX5023 - 2 BI-SYCXX5023 - 3 BI-SYCXX5023 - 4 BI-SYCXX5023 - 5 BI-SYCXX5023 - 6
Kombischrank SystemFile 2F3S - BI-SYCXX5023
Kombischrank SystemFile 2F3S
 • B / H / T: 80 - 100cm / 164 - 167cm / 47cm
 • Schübe: 3 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
671,43 € 799,00 €
BI-SYCXX4313
BI-SYCXX4313 - 1 BI-SYCXX4313 - 2 BI-SYCXX4313 - 3 BI-SYCXX4313 - 4 BI-SYCXX4313 - 5 BI-SYCXX4313 - 6
Kombischrank SystemFile 1F3HR - BI-SYCXX4313
Kombischrank SystemFile 1F3HR
 • B / H / T: 80 - 100cm / 141 - 143cm / 47cm
 • Schübe: 3 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
654,62 € 779,00 €
BI-SYCXX3412
BI-SYCXX3412 - 1 BI-SYCXX3412 - 2 BI-SYCXX3412 - 3 BI-SYCXX3412 - 4 BI-SYCXX3412 - 5 BI-SYCXX3412 - 6
Kombischrank SystemFile 1F2HR - BI-SYCXX3412
Kombischrank SystemFile 1F2HR
 • B / H / T: 80 - 100cm / 115 - 117cm / 47cm
 • Schübe: 2 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
528,57 € 629,00 €
BI-SYCIXX4004
BI-SYCIXX4004 - 1 BI-SYCIXX4004 - 2 BI-SYCIXX4004 - 3 BI-SYCIXX4004 - 4 BI-SYCIXX4004 - 5 BI-SYCIXX4004 - 6
Schubladenschrank SystemFile 4S - BI-SYCIXX4004
Schubladenschrank SystemFile 4S
 • B / H / T: 80 - 100cm / 130 - 132cm / 47cm
 • Schübe: 4 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
713,45 € 849,00 €
BI-SYCIXX3003
BI-SYCIXX3003 - 1 BI-SYCIXX3003 - 2 BI-SYCIXX3003 - 3 BI-SYCIXX3003 - 4 BI-SYCIXX3003 - 5 BI-SYCIXX3003 - 6
Schubladenschrank SystemFile 3S - BI-SYCIXX3003
Schubladenschrank SystemFile 3S
 • B / H / T: 80 - 100cm / 99 - 102cm / 47cm
 • Schübe: 3 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
587,39 € 699,00 €
BI-SYCIXX2002
BI-SYCIXX2002 - 1 BI-SYCIXX2002 - 2 BI-SYCIXX2002 - 3 BI-SYCIXX2002 - 4 BI-SYCIXX2002 - 5 BI-SYCIXX2002 - 6
Schubladenschrank SystemFile 2S - BI-SYCIXX2002
Schubladenschrank SystemFile 2S
 • B / H / T: 80 - 100cm / 69 - 71cm / 47cm
 • Schübe: 2 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
452,94 € 539,00 €
BI-SYCXX04
BI-SYCXX04 - 1 BI-SYCXX04 - 2 BI-SYCXX04 - 3 BI-SYCXX04 - 4 BI-SYCXX04 - 5 BI-SYCXX04 - 6
Hängeregistraturschrank SystemFile 4HR - BI-SYCXX04
Hängeregistraturschrank SystemFile 4HR
 • B / H / T: 80 - 100cm / 130 - 132cm / 47cm
 • Schübe: 4 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
587,39 € 699,00 €
BI-SYCXX03
BI-SYCXX03 - 1 BI-SYCXX03 - 2 BI-SYCXX03 - 3 BI-SYCXX03 - 4 BI-SYCXX03 - 5 BI-SYCXX03 - 6
Hängeregistraturschrank SystemFile 3HR - BI-SYCXX03
Hängeregistraturschrank SystemFile 3HR
 • B / H / T: 80 - 100cm / 99 - 102cm / 47cm
 • Schübe: 3 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
494,96 € 589,00 €
BI-SYCXX36D3
BI-SYCXX36D3 - 1 BI-SYCXX36D3 - 2 BI-SYCXX36D3 - 3 BI-SYCXX36D3 - 4 BI-SYCXX36D3 - 5 BI-SYCXX36D3 - 6
Kombischrank SystemFile FL1F3S - BI-SYCXX36D3
Kombischrank SystemFile FL1F3S
 • B / H / T: 80 - 100cm / 194 - 197cm / 47cm
 • Schübe: 3 Schubladen
 • Schloss: abschließbar
654,62 € 779,00 €

lädt...